TẢI APP IOS TRONG 30 GIÂY

Bấm vào link bên dưới để bắt đầu tải

Bấm “Cài đặt”

Anh em bấm vào "Cài đặt"

Sau khi app tải xong,
anh em vào phần “Cài đặt”

Sau khi app tải xong, anh em vào phần "Cài đặt"

Chọn “Cài đặt chung”

Chọn “Quản lý VPN & Thiết bị”

Ở mục “ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP”,
Bấm “FEDERAL AIRPORTS”

Chọn "Tin cậy"

Tải app thành công!
Chúc ae TOÀN THẮNG!

Chúc mừng anh em tải app thành công

Nếu ae cần hỗ trợ, vui lòng bấm vào biểu tương ở dưới góc phải

Sẵn sàng hỗ trợ 1:1 24/7